پرواز من از کدام ترمینال است ؟

پرواز من از کدام ترمینال است ؟ این سوال رایج اکثر مسافرانی است که پروازشان از فرودگاه مهرآباد صورت میگیرد. دوست داری بدونی؟ با ما همراه شوید. فرودگاه مهرآبادشامل 4 ترمینال است : ترمینال 1و2 :مختص ورود و خروج پروازهای داخلی ترمینال 4:مختص خروجی پروازهای داخلی ترمینال 6:مختص ورودی پروازهای داخلی به طور مثال اگر [...]