تهرانگردی امروز دوچرخه همچنان به عنوان پایه حمل و نقل درون شهری پاک به شمار می‌رود، که با خود بهبود قابل توجهی در سلامت و شادابی عمومی به همراه داشته است. در شهر خودرو با حجم بی سابقه ای از مشکلات که زیست انسان را به خاطره می اندازد مواجه هستیم. مشکلاتی مانند چاقی، دیابت، بیماری های قلبی و… افزایش ترافیک درون شهری، و از دست دادن زمان و آلودگی محیط زیست شهری، هدر دادن انرژی که همه این موارد ناشی از سبک زندکی بی تحرک ما می‌باشد.

imageframe-image

امروز بسیاری از شهرهای کشور با گسترش سیاست های حمل و نقل مبتی بر استفاده از دوچرخه، در جهت توسعه پایدار شهری گام برداشته اند. چرخ گردون هم همانند شهر های بزرگ دیگر به عنوان مثال شیراز، اصفهان، یزد، مشهد و … مدیرانه ایستگاه های تحویل  و کرایه دوچرخه، مسیرهای اختصاصی دوچرخه، آژانس های دوچرخه و همینطور برای شناساندن اماکن تاریخی شهر خود برای توریست ها و گرشگران از راهنمایان گردشگری دوچرخه سوار در اماکن های عمومی استفاده می‌کنند.

این روزها در شهر انزلی شاهد حضور یک گروه دوچرخه سوار در روزهای سه شنبه با شعار سه شنبه‌های بدون خودرو هستیم که با شور و ذوق خود در سطح شهر جهت توسعه این فرهنگ پاک رکاب می‌زنند، این همرکابان می‌کوشند تا شهر را به سوی انسان محور و شهر دوستدار دوچرخه سوق دهند.   

یک دعوت صمیمانه از چرخ گردون 

سه شنبه های بدون خودرو در تهران با همراهی امیر حسین سلطانی و شهاب شاه‌علی دعوتی است صمیمانه و عمومی از مردم، از مردم سرزمینی که دامانش، زیست ما انسان هاست. دعوت به این که یک روز خود را به احترام ابن مادر دوست داشتنی و دلخوشی اش به آسمان آبی خودرو های شخصی خود را روشن نکنیم و با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و یا پیاده روی علاوه بر همراهی برای حفاظت از محیط زیست خود، تمرین کار گروهی را نیز انجام دهیم. 

imageframe-image

تمرینی که در دل خود سفری است در دل زندگی روزمره، کشف شهری که هر روز با سرعت از کنار دیدنی هایش عبور می‌کنیم. شهر هر روز دلگرم به دیدار ماست، از یک   (سه شنبه) این دیدار را تازه کنیم.چرخ گردون هر سه شنبه همراه عزیزانی هستند که قلبشان به بهانه سه شنبه های بدون خودرو برای آسمان پاک میتپد به امید روزی که ایرانمان زیباتر و پاک تر از هروز باشد. شما میتوانید تورهای هر هفته ما را بر روی وبسایتمان ببینید. و به سادگی در حرکت سالم همراه ما باشید.

اختصاصی: تهیه شده توسط واحد تولید محتوا در شرکت چرخ گردون