ترفند مسافرت

ترفند مسافرت همیشه در سفر ترفندهای بسیاری برای راحتی شما همسفران است. همیشه فکر می کنید به هیچ وجه نمی توانید به جایی که در سر دارید سفر کنید؟ کافیست کمی برنامه ریزی برای سفرتان داشته باشید، باورتان شاید نشود، اما با پول نه چندان زیادی، میتوانید تعطیلات خوبی داشته باشید.   1- همیشه تاریخ [...]

سفر انفرادی ۲۰ نکته برای این گونه سفرها

سفر کردن جسارت می‎خواهد وقتی تنهایی سفر میروید آن هم برای اولین بار، ترسناک و تهدید آمیز به نظر می رسد. از سوی دیگر، سفر انفرادی می تواند بسیار رضایت بخش هم باشد.به دست آوردن تجربه های شگفت انگیز در …