باکو

باکو پایتخت کدام کشور است؟ باکو یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جمهوری آذربایجان و همچنین پایتخت این کشور است. معنای باکو در نزد مردم، بادکوبه، یعنی جایی که باد زیادی می وزد است. شهرت این شهر بعد از کشف اولین میدان نفتی جهان به شدت افزایش یافت و به همین سبب، مراکز خرید و خیابان های […]

ادامه مطلب

آذربایجان

جمهوری آذربایجان در سال‌های قبل با تولید ناخالص ملی خود توانست به میزان ۱۲ درصد به رشد اقتصاد کشورش کمک نماید. کشور آذربایجان کشوری است که در لیست کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق قرار گرفته است و بزرگترین کشور ناحیه قفقاز محسوب می‌شود. حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت در آذربایجان زندگی می‌کنند که […]

ادامه مطلب

کرمانشاه

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

خوزستان

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

مشهد

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

بوشهر

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

خوزستان

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

تهران

هتلتورفعالیت مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل فرودگاهی [...]
ادامه مطلب

سمنان

هتلتورفعالیتاجاره ایخودرو مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل [...]
ادامه مطلب

خراسان جنوبی

هتلتورفعالیتاجاره ایخودرو مقصد آذربایجان باکو ایران تهران فارس شیراز تاریخ ورود - خروج mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy میهمانان 1 بزرگسال - 0 کودک اتاق ها بزرگسالان کودکان بستن پیشرفته بیشتر گزینه های بیشتر فیلتر قیمت امکانات هتل آبگرم و سونا اتاق دخانیات استخر اینترنت - وای فای بخاری پارکینگ تلویزیون تخت تهویه هوا حمل و نقل [...]
ادامه مطلب