کشور آذربایجان

کشور آذربایجان  جمهوری آذربایجان که به پایتختی باکو اداره می‌شود دارای تاریخچه ای غنی از دولتی است که در طی یک دوره تقریباً ۵۰۰۰ ساله گسترش می یابد. اولین سازمانهای دولتی در اینجا ابتدا در پایان هزاره ۴ و آغاز هزاره سوم قبل از میلاد ظاهر شدند. علل مورد توجه بود آذربایجان این کشور به […]

ادامه مطلب