تهرانگردی سه شنبه های بدون خودرو

تهرانگردی امروز دوچرخه همچنان به عنوان پایه حمل و نقل درون شهری پاک به شمار می‌رود، که با خود بهبود قابل توجهی در سلامت و شادابی عمومی به همراه داشته است. در شهر خودرو با حجم بی سابقه ای از مشکلات که زیست انسان را به خاطره می اندازد مواجه هستیم. مشکلاتی مانند چاقی، دیابت، [...]