سرپوش تنگه

سرپوش تنگه کجاست ؟ سرپوش تنگه  که از آن مناطقی است که بیش از آن چه ما فکر کنیم از کنار آن گذشته‌ایم اما از آن بازدید نکرده‌ایم. این منطقه در قسمت انتهایی جاده چالوس قرار دارد. و برای یک جنگل‌پیمایی در مسیر مسطح بسیار مناسب است. علت نام‌گذاری این منطقه وجود یک تنگه در [...]