طبس سفر به آس باد های ایران

از گردش در آبادی تا شب‌نشینی کویری طبس طبس دیاری است در شرق و شمال شرقی ایران که این اواخر، دو استان خراسان جنوبی و یزد بر سر مالکیت آن، باهم کشمکش‌هایی داشته‌اند. نیازی به توضیح نیست که طبس مانند اکثر مساحت این سرزمین گرم است و خشک؛ اما آنچه سبب تمایز می‌شود، حضور آب، […]

ادامه مطلب