یوز پلنگ آسیایی

یوز پلنگ آسیایی   تاریخچه  در نهم شهریورماه سال ۱۳۷۳ و در یک روز گرم تابستانی، یوزپلنگ ماده به همراه سه توله‌اش برای نوشیدن آب به سوی نخلستان‌های اطراف بافق آمد، اما غافل از انکه ناگهان  در میان تعدادی از مردم محلی ناآگاه محاصره می‌شود و مادر پس از مدتی مقاومت در برابر حملات و [...]