مسجد کبود (فیروزه اسلام ) یا مسجد جهان شاه که قدمت بسیاری دارد از بناهای معروف قرن نهم هجری قمری میباشد.

که با تنوع رنگ کاشی های خود همچون فیروزه ای در دل این شهر میدرخشد.این بنای معروف و زیبا که بر  اثار زلزله سال ۱۱۹۳ هجری قمری اسیب فراوانی دید بازم از جلوه و زیبایی آن کاسته نشده و همچنان از سایت های زیبای تور تبریز است.نوشته های بساری در مورد ساخت این بنای معروف در کتاب های تاریخی موجود است که بنیانگر سال ۸۷۰ هجری قمری را نشان میدهد اما درجاهای دیگر خانده شده که این بنا در این سال کاشی کاری سردر ورودی آن به اتمام رسیده است.

تهیه شده در تولید و محتوای چرخ گردون