تور و سفر چیست؟

تور و سفر چیست ؟ تور به سفر از قبل تعیین شده که دارای مبدا و مقصد، خدماتی باشد و بصورت مسئولانه توسط شخص یا آژانسی تهیه و به مسافر ارائه گردد را تور گویند. تور و سفر تور و سفر چیست و تعاریف کوتاه از آن برنامه سفر : هر برنامه ایکه توسط آژانس […]

ادامه مطلب