اتاق دبل

هتل کنسول هتلی در مرکز شهر باکو است . این هتل امکانات مناسبی را برای مسافرانی که به باکو سفر می کنند فراهم کرده است.

ادامه مطلب

اتاق سینگل

هتل کنسول هتلی 3 ستاره در مرکز شهر باکو است. این هتل امکانات مناسبی را برای گردشگرانی که به باکو سفر می کنند در نظر گرفته است .

ادامه مطلب

اتاق تریپل

هتل کنسول هتلی در مرکز شهر باکو است. این هتل اتاق ها را با امکانات مناسب در اختیار میهمانانی که به این شهر سفر می کنند قرار داده است .

ادامه مطلب

اتاق دبل لوکس

ادامه مطلب

اتاق سینگل

ادامه مطلب